Nieformalna z Kamienia Pomorskiego podpisała umowę z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES na realizację projektu „Mały rajd na orientację”. W działaniach będą uczestniczyli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z Kamienia Pomorskiego. Jednym z celów projektu jest promowanie aktywności ruchowej na powietrzu, jako sposobu spędzania czasu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 6-24 lat, planowany termin rajdu 20.09.2017

Czytelnik