Kolejne miliony na drogi lokalne, świetlice oraz odnowę wsi – to priorytety Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok. Łącznie do zgarnięcia będzie kilkanaście milionów złotych. 

W styczniu odbędzie się dogrywka w kwestii środków na drogi lokalne. Mamy na to 8 mln złotych. Tam gdzie to możliwe, będziemy starać się łączyć dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Jeżeli w którymś fragmencie remontowanej drogi będzie ona obsługiwać grunty rolne, to będzie można łączyć obydwa programy. Może być tak, że gmina zapłaci 10% wartości inwestycji – tłumaczy Jarosław Rzepa.

Limit na jeden samorząd wynosi w przypadku tego programu 3 mln złotych. Kolejne nabory na remont dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostaną ogłoszone w styczniu. W przypadku PROWu stanie się to w trakcie roku po uzyskaniu stosownej dokumentacji z Ministerstwa.

Urząd Marszałkowski planuje także w przyszłym roku ostatnie trzy nabory na odnowę wsi. Jedno działanie będzie dotyczyć odnowy przestrzeni publicznej tj. placów zabaw czy miejsc rekreacji. Będą też pieniądze na małą infrastrukturę sportową taką jak boiska. Na ten cel do wzięcia będzie około 3,5 mln złotych. 1,5 mln złotych to środki przeznaczone na zabytki wpisane do rejestru wojewódzkiego i gminnego.

– Nie będą to duże środki. Pozwolą one na przygotowanie dokumentacji, aby uzyskać pieniądze. Może to być 20 czy 30 tys. złotych aby zrobić coś w małej wiejskiej parafii. Na to też w przyszłym roku będzie można pozyskać środki. Tu beneficjentem w przypadku sakralnym będą parafie, niesakralnym gmina lub osoby fizyczne które maja zabytek wpisany do rejestru – tłumaczy wicemarszałek.

Urząd Marszałkowski przygotuje także kolejną pulę środków do wzięcia na modernizację lub budowę świetlic wiejskich. 7 mln złotych będzie uruchomione najprawdopodobniej na początku roku.