20150910123243

Rada Ministrów ustanowiła nowy wieloletni program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie będzie wynosić łącznie 4 mld zł, co pozwoli na budowę, przebudowę i remont ponad 8 tys. km dróg lokalnych.

Ogłoszenie i nabór wniosków o dofinansowanie w 2016 r. zadań własnych dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, będą trwały od 1 do 30 października 2015 r. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony od 1 do 15 września.

W programie przyjęto, że kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł, a zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat może skorzystać z dotacji na dwie inwestycje, z czego wsparcie maksymalnie wynosić może 50 proc. wartości.

Dofinansowanie w ramach programu w latach 2016-2019 będzie wynosić łącznie 4 mld zł (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie możliwa jest budowa, przebudowa i remont około 2 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Które drogi w Waszej ocenie wymagają przebudowy?

źródło:
ZUW