DSC02073

We wrześniu 2016 r. Gmina Golczewo złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o finansowe wsparcie budowy mieszkań socjalnych. Z końcem roku otrzymaliśmy informację o udzieleniu takiego wsparcia dla naszej gminy w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Plany budowy mieszkań socjalnych przewidują wybudowanie przy ul. Stary Tartak w Golczewie budynku parterowego, w którym powstanie osiem lokali socjalnych, w tym sześć o powierzchni użytkowej 21 m2 każdy oraz dwa lokale po 25,3 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 176,64 m2.

a

Całkowity koszt realizacji projektu budowy mieszkań socjalnych wraz zagospodarowaniem terenu wynosi wg kosztorysu inwestorskiego milion złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 355 tys. zł, środki własne potrzebne na inwestycje to 659 tys zł.

źródło:
UM w Golczewie