straz graniczna

Będą kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Punkty kontrolne Straży Granicznej pojawią się latem m.in. w świnoujskim i kołobrzeskim porcie oraz na lotnisku w Goleniowie. Obostrzenia wprowadza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to związek ze szczytem NATO oraz wizytą papieża w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży.

Pogranicznicy będą przeprowadzać kontrole od 4 lipca do 2 sierpnia. Będą to kontrole wyrywkowe. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, „ich zakres będzie dostosowany do zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa”. Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że osoby wjeżdżające do Polski stwarzają zagrożenie, będą mogli ją zawrócić.

Strażnicy będą sprawdzać czy podróżujący mają dokument tożsamości oraz czy jest on prawdziwy, a w przypadku osób spoza strefy Schengen – czy mają wizy.

To wszystko ze względów bezpieczeństwa przed lipcowymi wydarzeniami w Polsce. Najpierw w Warszawie odbędzie się szczyt NATO, a pod koniec miesiąca pod Krakowem Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka.

Kontrole będą odbywać się nie tylko w okolicach Kołbaskowa i Lubieszyna, ale też na granicach z Czechami, Litwą i Słowacją. Teraz minister konsultuje treść rozporządzenia m.in. ze Strażą Graniczną.

Polskie Radio Szczecin