Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim poszukuje kontrahenta zewnętrznego, zainteresowanego nawiązaniem współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach. 

– Dysponujemy pomieszczeniem ok. 70 m2, w którym skazani mogliby wykonywać nieskomplikowane prace, np. klejenie kopert, składanie długopisów, szycie rękawic roboczych lub inne wg potrzeb przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą. Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby potencjalnego kontrahenta wykonamy na swój koszt – informuje dyrektor Andrzej Szczepański.

Podmiot zatrudniający skazanych odpłatnie jest uprawniony do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych w postaci ryczałtu, pożyczki oraz dotacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 321 95 81 lub osobiście w siedzibie jednostki.