W sportowej rywalizacji „na wesoło” udział wzięły Uniwersytety z Województwa Zachodniopomorskiego.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie reprezentowała grupa, która mogła sprawdzić swoją kondycję fizyczną,  wykazać się kreatywnością i zdolnościami artystycznymi.

Igrzyska sportowe rozpoczął barwny korowód ulicami Pyrzyc, następnie uroczystego otwarcia dokonały:   Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska,  Dyrektor  OSIR – Joanna Woźniak, Prezes UTW w Pyrzycach – Zenobia Walczak. Uroczystość została uświetniona występami Seniorów, uczniów  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum , Tańca Towarzyskiego i Sportowego.

Na zakończenie „ IV Pyrzyckiej Senioriady”  – Pani Burmistrz  Marzena Podzińska wręczyła pamiątkowe dyplomy i statuetki.

UTW w Golczewie