unn

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” realizuje po raz kolejny (III edycja) przedsięwzięcie kierowane do seniorów 60+ pn.: ”Aktywność seniorów kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2016) na lata 2014-2020, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami projektu są Gminy: Wolin, Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Dziwnów. W ramach przedsięwzięcia seniorzy w okresie od lipca do grudnia br. biorą udział w zajęciach edukacyjnych, obejmujących warsztaty rękodzielnicze: decoupage, window color, zajęcia jubilerskie, zimna porcelana. W ramach projektu LGD oferuje również warsztaty teatralno-wokalne, zajęcia ruchowe, zajęcia pn. bezpieczny senior, zdrowsi na jesień życia, pomoc w nagłych wypadkach, wyjazdy na basen, do teatru/opery. W ofercie kompleksowej zaplanowana jest również jednodniowa wycieczka do Skansenu Słowian i Wikingów oraz muzeum w Wolinie. W ramach zajęć warsztatowych, teatralno- wokalnych prowadzonych przez Fundację TEATR TEATR z kamieńskimi seniorami rodzi się teatr społeczny. Przygotowywane są dwa krótkie spektakle pt.„Senior to ja” i „Baśń o Królowej Wyspy Wolin”. Zajęcia te, prowadzone w salce teatralnej Kamieńskiego Domu Kultury dostarczają uczestnikom wiele emocji i ciekawych wrażeń.

Ponieważ przedstawienie będzie odbywać się w kostiumach specjalnie do tego przygotowanych przez Fundację Teatr Teatr oraz samych seniorów, na kolejnych zajęciach było ich przymierzanie. Efekty można zaobserwować na zdjęciach.

Celem realizowanego projektu ASOS 2016 jest aktywizacja społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, poprawa jakości życia grupy seniorów kategorii wiekowej powyżej 60 lat, zwiększenie oferty edukacyjnej dla społeczności w kierunku rozwoju umiejętności twórczych, utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej.

Wszystkim podmiotom, które udostępniły pomieszczenia na prowadzenie kompleksowych zajęć. Zarząd składa podziękowania za wsparcie lokalowe w realizacji inicjatyw kierowanych dla seniorów.

UTW Kamień Pomorski