Tegoroczne obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęto przemarszem kombatantów i sybiraków, pocztu sztandarowego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wolinie, pocztu sztandarowego 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego RP z Dziwnowa, pocztu sztandarowego  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  Oddział w Kamieniu Pomorskim, pocztu sztandarowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie pod mogiłę poległych żołnierzy na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie.

W uroczystości udział wzięli również Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu mjr Maciej Król, przedstawiciel dowództwa 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa kmdr por. Wojciech Buca, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych Gminy Wolin, przedstawiciele stowarzyszeń i związków, bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży naszych szkół pod troskliwą opieką dyrektorów, nauczycieli i opiekunów oraz wolińscy harcerze.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem przez uczestników  Hymnu Narodowego. Po słowach uznania dla poległych wyrażonych przez Eugeniusza Jasiewicza oraz Jarosława Rzepę, ks. kanonik Leszek Konieczny wspólnie z zebranymi odmówił modlitwę w intencji ofiar II wojny światowej. Moment złożenia wieńców i kwiatów pod mogiłą poległych poprzedził apel poległych odczytany przez prowadzącego uroczystość pana Marka Piotrowskiego, komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Po części oficjalnej pan Burmistrz podziękował wszystkim przybyłym za obecność i szacunek dla naszych przodków.

Wartę honorową w tym roku pełnili żołnierze 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego RP z Dziwnowa. Dalsza część uroczystości odbyła się w „Dworku Wolińskim”, gdzie wykład historyczny poświęcony wydarzeniom II wojny światowej wygłosił dyrektor Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego Ryszard Banaszkiewicz. Uroczystość zakończono występem okolicznościowym chóru „Julin”.

Agnieszka Pawełczyk