W obecności Marszałka Olgierda Geblewicza, przewodniczącej PSONI podpisano dziś (8.12) dwie umowy na blisko 1,7 mln złotych wsparcia dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim. Fundusze na integrację rodzin zagrożonych ubóstwem i edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardzo się cieszę, że mogę tak z rana odwiedzić Kamień Pomorski i to z tak dobrą wiadomością. Jestem wzruszony i zaskoczony obecnością podopiecznych. Mikołajki za nami, ale dziś bawię się w świętego mikołaja i przywożę takie prezenty. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom stowarzyszenie będzie się rozwijać – podkreślał w trakcie spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Oba projekty warte są prawie 2 mln zł. Potrwają do 2018 i 2019 roku. Z przedsięwzięć skorzystają osoby niepełnosprawne. To głównie rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dzieci. Pierwsze z zadań to inicjatywa pn. „My tez pracujemy II”. Adresowane jest do ponad 40 osób z powiatu kamieńskiego zagrożonych ubóstwem, dodatkowo nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Uczestnicy otrzymają wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, a po zbadaniu potrzeb każdego z nich przygotowany zostanie im indywidualny plan działań. Nie zabraknie również praktyk zawodowych dostosowanych do umiejętności i rynku pracy np. dla Zakładów Aktywności Zawodowej. Będą to szkolenia na pomocnika kuchennego czy pracownika obsługi cateringowej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1 mln zł.

Drugi z programów obejmie Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez kamieńskie stowarzyszenie. W projekcie udział weźmie 25 dzieci, wobec których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Dzięki unijnej pomocy do września 2018 roku przewidziano dodatkowe zajęcia edukacyjne np. terapie psychologiczną, logopedyczną, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację, arteterapię, kynoterapię, zajęcia pływackie czy konne. Ponadto placówka wydłuży z 8,5 do 10 godzin dzienne funkcjonowanie, jak i doposaży sale w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne narzędzie edukacyjne. Koszt projektu oszacowano na prawie 960 tys. zł. 813 tys. zł.

Jeden z programów „My pracujemy” to druga edycja programu, dla drugiej grupy osób, które są dziś na sali. Pieniądze będą przeznaczone na szkolenia pracowników gospodarstwa domowego oraz zatrudnienie i poszerzenie działania Warsztatów Aktywności Zawodowej. Tam obecnie stoi już pustostan, przenieśliśmy się całkowicie na ulicę Garncarską. Drugi to pieniądze na Niepubliczne Przedszkole Integracyjne. Obecnie w NPI uczy się 40 dzieci. Mamy wciąż oczekujących 50 podań. Przedszkole także zostało rozpoczęte z projektu – tłumaczyła Jolanta Janik.

W trakcie spotkania poruszono także kwestię dofinansowania przebudowy obiektu należącego do stowarzyszenia przy ulicy Kopernika w Kamieniu Pomorskim. – Mam nadzieję, że początek roku przyniesie nam dobre rozwiązania także dla obiektu przy ulicy Kopernika – stwierdził Marszałek Geblewicz.

Środki na dwa podpisane projekty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.