Drodzy Mieszkańcy! Zakończyliśmy nabór propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018. W tym roku wpłynęło 14 propozycji, które w dalszym etapie zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Oceniający.

Burmistrz Golczewa powołał Zespół Oceniający (link poniżej), który do dnia 27 października dokona wyboru pięciu projektów spośród niżej prezentowanych. W kolejnym etapie konsultacji rekomendowane projekty zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Gorąco zachęcamy Państwa do dalszego czynnego udziału w konsultacjach.

Złożone propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2018:
1.    Budowa świetlicy w Mechowie
2.    Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzysząca (boiska, altana, zagospodarowanie terenu do czynnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Niemica)
3.    Wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Golczewie
4.    Ułożenie kostki w chodniku wzdłuż ulicy Niepodległości od przejścia obok Dworca do bloku przy ulicy Niepodległości
5.    Wybudowanie utwardzonego ciągu pieszego do osiedla przy ulicy Witosa 35 w Golczewie
6.    Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Miodowej
7.    Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kretlewie
8.    Odwodnienie ulicy Słonecznej w Golczewie
9.    Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Golczewie
10.    Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukowa wraz z wykonaniem chodnika na cmentarzach komunalnych w Golczewie, Mechowie, Kozielicach, Wysokiej Kamieńskiej i Niemicy
11.    Uzbrojenie terenu w sieć burzową w Golczewie przy ulicach Miodowej, Radosnej, Spokojnej, Pogodnej i Zacisznej
12.    Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej w ogrzewanie
13.    Remont ulicy 9 Maja w Golczewie
14.    Droga dojazdowa Kozielice – Niwka

UM w Golczewie