Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w ramach wykonywania codziennych obowiązków służbowych dokonują m.in. kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach powiatu kamieńskiego. Wiele z tych pojazdów nie powinno wyjeżdżać w trasę.

Warunki techniczne pojazdów opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W dniu 9 września br, podczas kontroli pojazdu ciężarowego marki Ford Transit, który przewoził puste butle gazowe i oznakowany był, jako pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, policjanci ujawnili szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym tego pojazdu. Między innymi były to:

  • zużyte ogumienie pojazdu,
  • wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika,
  • nieprawidłowe mocowanie silnika jak
  • nieprawidłowe mocowanie wału.

Po dokonanej kontroli pojazd nie został dopuszczony do dalszej jazdy, zatrzymano dowód rejestracyjny, a kierującego ukarano grzywną za dopuszczenie do jazdy po drodze publicznej pojazdu niesprawnego techniczne.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym zwracamy się do Państwa z apelem o dokonanie sprawdzenia stanu technicznego pojazdów, gdyż ma to wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Zgodnie z art. 96 par.1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń „właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia podlega karze grzywny”.

st. asp. Krzysztof Paliwoda/A.B.