W dniach 28-30 lipca 2017r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przeprowadzili na terenie Powiatu kamieńskiego działania pod kryptonimem „Prędkość”. Działania przeprowadzone zostały ze względu na trwający sezon letni i wzmożony z tego tytułu ruch na drogach Powiatu kamieńskiego. Mundurowi skontrolowali 84 osoby, spośród których aż 41 przekroczyło dozwoloną prędkość!

W ramach przeprowadzonych działań nałożono aż 55 mandatów karnych na kierujących, a funkcjonariusze zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Ponad to, na trzy miesiące zatrzymano prawo jazdy osoby, która dopuściła się kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną, o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Przypominamy, że od dnia 15 maja 2015 roku w przepisach ruchu drogowego wprowadzono zmiany – przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50km/h skutkuje obligatoryjnym zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy (art. 135 ust. 1 pkt. 1a Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Działania miały na celu:
– niedopuszczenie do popełniania przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym;
– kształtowanie świadomości kierowców w zakresie eliminowania zagrożeń przestępczością na drogach;
– eliminowanie z ruchu drogowego kierujących będących w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Należy dodać, że takie i podobne działania będą systematycznie prowadzone na terenie naszego powiatu.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim