Remonty obiektów sportowych w Kamieniu Pomorskim, Golczewie, Wolinie, Gostyniu i Świerznie przesądzone. Po dzisiejszym podpisaniu umów pomoc Urzędu Marszałkowskiego trafi do 5 samorządów z powiatu kamieńskiego.

Gmina Golczewo, Gmina Kamień Pomorski, Gmina Wolin, Gmina Świerzno i Powiat Kamieński to kolejne zachodniopomorskie samorządy, które parafowały dokumenty. Powiatowo-gminne inwestycje otrzymają wsparcie w wysokości prawie 80 tys. zł. Fundusze pozwolą na poprawę stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a także docelowo zadbają o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży. Na co samorządy przeznaczą pozyskane środki?

1/ Gmina Golczewo„Prace remontowe kompleksu sportowego „Orlik” przy ulicy Szkolnej w Golczewie” – koszt całkowity: 20,2 tys. zł, wsparcie: 8 tys. zł,

2/ Gmina Kamień Pomorski – „Budowa ogrodzenia zespołu kortów tenisowych przy ulicy Wolińskiej 1 w Kamieniu Pomorskim” – koszt całkowity: 60, 2 tys. zł, wsparcie: 15 tys. zł,

3/ Gmina Świerzno„Zakup tablicy wynikowej z zegarem oraz zakup kosiarki samojezdnej na boiska sportowe w Stuchowie, i Gostyniu – modernizacja obu obiektów” – koszt całkowity: 38 tys. zł, wsparcie: 15 tys. zł,

4/ Gmina Wolin„Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie” – koszt całkowity: 46 tys. zł, wsparcie:18 tys. zł,

5/ Powiat Kamieński – „Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia obiektów sportowych podległych samorządowi powiatu” – koszt całkowity: 36 tys. zł, wsparcie: 16 tys. zł.

Na pokrycie części kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w regionie Urząd Marszałkowski zaplanował w 2017 roku w sumie 1,15 mln zł. Z marszałkowskiego dofinansowania  skorzysta na Pomorzu Zachodnim 60 gmin i 14 powiatów. „Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

W całości finansowane jest ze środków samorządu województwa. Dotychczasowe wsparcie w ramach poszczególnych edycji Programu wyniosło blisko 4,5 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad 300 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.