W dniu 30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach  zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on na celu przedstawienie oferty edukacyjnej oraz bazy szkoły przyszłym uczniom i ich rodzicom. Wizytę gimnazjalistów uświetniły prezentacje:

  • Arborystów czyli osób wspinających się na drzewa celem pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną bez użycia ciężkiego sprzętu
  • Patrolu z Oddziału Prewencji Policji ze Szczecina
  • Patrolu z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim
  • Patrolu z Sekcji Policji Konnej z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
  • Jazdy konnej w wykonaniu pani Kamili Więckowskiej
  • Dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej p. Grzegorza Kurki, który wygłosił wykład na temat benickiego pałacu i związanym z nim rodem Von Flemming.

W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Leszek Nowak, który promował zawód Policjanta i zachęcał do wstąpienia w szeregi Policji. Uczniowie ZSP Benice współzawodniczyli w turnieju klas.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym dziękują Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie mł. insp. Jackowi Cegiele, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie insp. Ryszardowi Ganowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Leszkowi Nowakowi oraz Policjantom uczestniczącym w spotkaniu, Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu, kierownikowi Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecnie panu Robertowi Palaczowi, panom arborystom – Dariuszowi Kobylczakowi oraz Tomaszowi Modrzejewskiemu, panu Grzegorzowi Kurce oraz pani Kamili Więckowskiej za pomoc w organizacji.

ZSP Benice oferuje następujące profile edukacyjne:
Technikum Hodowli Koni – 4 letnie – Profil:  Policja Konna
Technikum Leśne  – 4 letnie
Technikum Rolnicze  – 4 letnie
Dla uczniów zamiejscowych ZSP oferuje internat z pełnym wyżywieniem.

Podania o przyjęcie do szkoły są przyjmowane do dnia 21 czerwca 2017 r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

ZSP w Benicach