DSC08982

130 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kamieńskim o godzinie 9 przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Egzamin przeprowadzany jest na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie rozszerzonym ruszy o godz. 14.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są drugim rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad. Muszą oni zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te są przeprowadzane na jednym – podstawowym poziomie. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. W Kamieniu Pomorskim do egzaminów przystąpiło 81 absolwentów (35 – ZSP im. Stanisława Staszica, 46 – Liceum im. Bolesława Krzywoustego), 13 absolwentów w Benicach, 36 absolwentów w Wolinie.

DSC09288

W grupie przedmiotów do wyboru w nowej formule egzaminu maturalnego są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. W starej formule w grupie tej była też wiedza o tańcu. Zgodnie ze starymi zasadami maturzysta mógł, ale nie musiał, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (maksymalnie do sześciu). Według MEN, w latach ubiegłych co trzeci maturzysta nie zdawał ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji postanowił to zmienić.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwóch pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja. Aby zdać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, nie ma bowiem progu zaliczeniowego; służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

DSC08964
DSC08965
DSC09265
DSC09266
DSC09267
DSC09268
DSC09271
DSC08964
DSC08965
DSC08966
DSC08971
DSC08978
DSC08980
DSC08981
DSC08982
DSC09265
DSC09266
DSC09267
DSC09268
DSC09271
DSC09273
DSC09274
DSC09275
DSC09277
DSC09278
DSC09279
DSC09281
DSC09285
DSC09286
DSC09288
DSC09289
DSC09290
DSC09287 (1)
DSC08964 DSC08965 DSC09265 DSC09266 DSC09267 DSC09268 DSC09271 DSC08964 DSC08965 DSC08966 DSC08971 DSC08978 DSC08980 DSC08981  DSC08982  DSC09265  DSC09266  DSC09267  DSC09268  DSC09271  DSC09273  DSC09274  DSC09275  DSC09277  DSC09278  DSC09279  DSC09281  DSC09285  DSC09286  DSC09288  DSC09289  DSC09290  DSC09287 (1)