Blisko 20 milionów złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ze środków Unii Europejskiej na modernizację energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje związane m.in. z:
– ociepleniem obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
– wymianą oświetlenia na energooszczędne;
– przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
– instalacją/przebudową systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

Spotkanie informacyjne już 22 maja 2017 r. godzina 10.00 – Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim