Pod koniec kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach i Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim odbyły się uroczystości z okazji pożegnania tegorocznych absolwentów obydwu szkół. Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Leszek Nowak pogratulował uczniom klas o profilu policyjnym sukcesu ukończenia szkół.

Podinsp. Leszek Nowak, w krótkim przemówieniu pogratulował absolwentom, życzył im wytrwałości, powodzenia i samych sukcesów w dorosłym życiu. W swoim wystąpieniu, poza gratulacjami zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w policyjne szeregi, a także kontynuacji nauki już w trakcie służby np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim