Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze kamieńskiej Policji prowadzą działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2017r”. Pomimo faktu, iż ferie zimowe w województwie zachodniopomorskim rozpoczną się dopiero 13 lutego, już teraz mundurowi regularnie przeprowadzają pogadanki z dziećmi i młodzieżą placówek oświatowych z rejonu Powiatu kamieńskiego.

Głównymi tematami spotkań są podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać m.in. podczas zabaw na śniegu, będąc uczestnikiem ruchu drogowego czy chociażby w przypadku kontaktu z osobą obcą. Mundurowi udzielają odpowiedzi na wszystkie zadawane przez uczestników prelekcji pytania.

W trakcie trwania ferii zimowych mundurowi odwiedzą również młodzież i dzieci przebywające na koloniach zimowych w rejonie Powiatu kamieńskiego.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim