Rada Miejska w Golczewie, zdecyduje w sprawie utrzymania na obecnym poziomie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Wszystko wskazuje więc na to, że do 31 marca 2018 roku, w Golczewie mieszkańcy będą w dalszym ciągu płacić 3,53 zł za metr sześcienny wody oraz 6,65 zł za metr sześcienny odprowadzanych ścieków.