Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Od słów do czynów – w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pojawił się porządek obrad sesji, którą zwołano na 23 grudnia 2015 roku. W porządku obrad, oprócz przyszłorocznej uchwały budżetowej znalazł się projekt dotyczący zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Zgodnie z uchwałą, likwidacja placówki miałaby nastąpić 1 lipca 2016 roku. Całe mienie oraz dokumentacja trafi do starostwa. – Stan techniczny i wyposażenie obiektu nie spełniają oczekiwań korzystających. Konieczne są duże nakłady finansowe na modernizację obiektu. Koszty utrzymania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach przewyższają otrzymywaną przez tą placówkę subwencję oświatową oraz wypracowane dochody własne – czytamy w uzasadnieniu do uchwały o zamiarze likwidacji.

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

fot. Archiwum

Zarząd Powiatu wskazuje, że wyzwania cywilizacyjne stojące przed współczesną oświatą zmuszają do podjęcia działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania środków budżetowych. Teraz decyzja należy do Radnych. Czy znajdzie się większość popierająca likwidację? Jeżeli tak, to budynek trafi na sprzedaż albo zostanie wydzierżawiony a pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na cele oświatowe.